Oudere berichten van de startpagina:

Oud 2021

Update november:

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je vanaf  woensdag 10 november 2021 bij binnenkomst van het zwembad een geldige QR code laten zien. Bij de ingang van het zwembad zal de code gescand worden. Vergeet ook niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. 

Update augustus:

bkn2.jpgOp 4 en 5 september wordt de boskikkernacht gehouden. Geef je snel op!

 

Update 29 april:

Helaas kan vanwege de coronamaatregelen ook in 2021 het schoolzwemmen in Gieten niet doorgaan. We hopen de wedstrijd in 2022 wel te kunnen organiseren.

Update 27 april:

Vanaf komende woensdag (morgen) kunnen we weer zwemmen in Gieten! Grotendeels gelden dezelfde regels als vorig jaar. Een paar punten willen we nog wel even specifiek benoemen.

- Zwemmen kan op woensdag en vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur. Indien je een halfuur wilt zwemmen (bijvoorbeeld voor de senioren),dan kan die alleen tussen 19:00 en 19:30 uur. Met andere woorden, de starttijd is voor iedereen hetzelfde. Dit omdat de trainers op basis van de aanwezigheid de baanindeling maken en halverwege wisselen niet gewenst is.

- De 1,5-meter regel hoeft tijdens de zwemactiviteiten niet gehandhaafd te worden. Dat betekent dat we normaal over de banen kunnen zwemmen. Wel vragen we je om daarbinnen zo veel mogelijk afstand te houden. Ga dus niet dichtbij elkaar aan de kant hangen of naast elkaar zwemmen. De regel is dus: kom niet dichterbij elkaar dan nodig is. Buiten het water gelden uiteraard alle coronaregels, incl. de 1,5-meter regel.

- We werken niet met het vooraf aanmelden, maar bij binnenkomst ben je wel verplicht je naam op het formulier in de registratiemap te schrijven. Die ligt duidelijk klaar bij binnenkomst.

In de bijlage ons volledige plan van aanpak voor het zwemmen binnen de coronaregels en het protocol verantwoord zwemmen waarop dit plan gebaseerd is. We hopen jullie allemaal snel weer te zien in Gieten.

 

Update 11 maart 2021:

841c1634-42fa-4b6f-9498-778499092596.jpg

We zwemmen weer!

Update 10 maart 2021:

geraniums2021.jpg

Al jaren verkoopt zwemvereniging ZZG de Boskikkers geraniums aan de deuren in Gieten. In 2020 kon dit vanwege coronamaatregelen niet doorgaan. Dit jaar zijn onze geraniums er weer, maar kunnen wij alleen op bestelling bezorgen*! Levering is op dinsdag t/m zaterdag in de week van 13 april.

 

Update 4 maart 2021:

Ten eerste hebben wij helaas moeten besluiten de bingo van zaterdagmiddag 6 maart af te gelasten ivm te weinig aanmeldingen. Daarnaast hebben wij vandaag als zwemvereniging de mogelijkheid gekregen om vanaf volgende week op de donderdagavond van 17.30 uur - 18.30 uur in het buitenbad van Vries te gaan trainen. Belangrijk om te weten is dat het water daar kouder is (18°C - 20°C) dan dat we gewend zijn in Gieten. Ook zijn er geen kleedkamers open evenals de toiletten. Omkleden moet dus buiten!

 


landtraining=juni2020.jpg

Landtraining tijdens coronacrisis

Update 16 december 2020

Zoals waarschijnlijk bij iedereen wel bekend is zijn de zwembaden met ingang van 15 december wederom gesloten. Er zijn voorlopig geen trainingen. Dit betekent dat de laatste training van 2020 al heeft plaatsgevonden. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen jullie tijdig informeren wanneer wij weer kunnen zwemmen.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor ons allen. Gelukkig hebben wij in het 2020 nog een aantal leuke activiteiten weten te organiseren. Daarnaast hebben wij het jaar met een positieve noot weten af te sluiten met de clubwedstrijd van vorige week. De uitslag van deze wedstrijd vind je in deze documenten: uitslag op programma-volgorde en uitslag per persoon. Er is goed gezwommen er zijn weer veel nieuwe persoonlijke records.

Het bestuur hoopt uiteraard dat wij volgend jaar weer meer kunnen zwemmen en dat de wedstrijden ook weer op gang zullen komen. 

Voor nu willen wij jullie graag prettige en gezonde feestdagen wensen. Wij zien jullie hopelijk snel weer in 2021!

Update 18 november

Het kabinet heeft gisteren besloten om de zwembaden weer open te stellen. Wij hebben vandaag van zwembad Aqualaren de bevestiging gekregen dat zij vanaf a.s. donderdag (19 november) weer open gaan. Dit betekent dat wij dus weer kunnen zwemmen! De eerstvolgende training zal 19 november plaatsvinden. Dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor de tijdelijke sluiting van twee weken geleden blijven van kracht.

Update 3 november

Helaas zijn er vanavond door het kabinet weer strengere maatregelen aangekondigd inzake het bestrijden van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat de zwembaden in ieder geval de komende twee weken gesloten zullen zijn. Officieel gaan deze maatregelen woensdag 4 november pas om 22:00 uur in. Het bestuur heeft besloten om een eventueel besluit van Aqualaren over een eerdere sluiting niet af te wachten. Daarom hebben wij besloten dat ook de training van morgen (4 november) niet doorgaat.

Het bestuur blijft de situatie omtrent corona en de impact op het zwemmen nauwlettend volgen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij jullie uiteraard op de hoogte houden. Wij hopen iedereen binnenkort weer te mogen verwelkomen in het zwembad.

 

Update 20 oktober

Richtlijnen

Vanuit het zwembad gelden er nieuwe richtlijnen, die ook voor onze zwemtrainingen gelden. De volgende wijzigingen zijn vanaf de training van morgen (woensdag 21 oktober) van kracht.

 • Er is een maximum aantal van 30 mensen toegestaan tijdens de training;
 • Er dient ten alle tijden 1,5 meter afstand te worden gehouden. Ook in het water!;
 • Douchen is niet langer toegestaan;
 • Wees max 5 minuten voor de aanvang van de training aanwezig, dan ontstaan er geen opstoppingen bij de ingang;
 • Omkleden vind nog steeds plaats in de kleedhokjes;
 • Ouders zijn niet welkom in het zwembad, de kinderen kunnen bij de ingang worden afgezet. De volwassen zwemmers en trainers zullen zich ontfermen over de jongste zwemmers;
 • Heb jij of een huisgenoot coronaklachten? Blijf dan thuis maar meld het wel bij het bestuur!

Door bovenstaande regels is het helaas weer noodzakelijk dat de volwassen zwemmers in grote rondjes gaan zwemmen op anderhalf meter afstand. Door het bestuur is besloten om voorlopig nog niet terug te gaan naar het vooraf inschrijven voor de zwemtrainingen. Op basis van de bezetting in de laatste weken verwachten wij dat de trainers de bad-indeling goed kunnen organiseren. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zullen wij weer beginnen met het vooraf inschrijven voor trainingen.

e-Kwaker

De nieuwe e-Kwaker is uit, met onder andere nieuws over (zwem)kleding, trainingsmaterialen, kniepertjes bakken en de kerstbomenactie van Vreugdenhil.

Update 24 augustus

Wij hebben goed nieuws! Het zwembad Aqualaren in Zuidlaren gaat weer open!
Dit betekent dat wij vanaf woensdag 2 september weer binnen gaan zwemmen. De tijden zijn als volgt: woensdag van 18:15-19:00 uur en donderdag van 18:15 uur tot 19:15 uur.

Ook is het niet meer nodig om je aan te melden voor de training vanaf 2 september. Bij de receptie ligt een lijst waarop je je inschrijft als deelnemer van de training. Op deze wijze kunnen wij altijd achterhalen wie met elkaar in contact is geweest in het geval van een besmetting.

Wat de overige corona-maatregelen betreft: er zijn duidelijke looproutes in het zwembad aangegeven. Het is mogelijk om je om te kleden, maar gelieve wel gebruik maken van de kleedhokjes in plaats van de kleedkamers. Daarnaast is het ook mogelijk om je kort af te spoelen onder de douches. Het is dus niet de bedoeling dat je uitgebreid je haar gaat wassen onder de douche. Buiten het zwemwater dient er uiteraard afstand tot elkaar te worden gehouden. Wij gaan er vanuit dat alle leden zich verantwoordelijk gedragen.

juni 2020

Vanaf woensdag 17 juni mogen we weer beginnen met de zwemtraining voor alle leden. Hier zijn we heel blij om. Wel gelden er een aantal aanvullende regels die we streng moeten handhaven. Alleen dan is het mogelijk om weer te trainen.
We zwemmen op woensdag en vrijdag op de volgende tijdstippen:

 • 19.00 – 19.45 voor jeugd t/m 18 jaar. Geen maximumaantal.
 • 18.30 – 19.15 voor 18+, maximaal 8 zwemmers.
 • 19.15 – 18.30 voor 18+, maximaal 8 zwemmers.

Zwemmers in de leeftijd tot 18 jaar mogen gewoon trainen zoals ze gewend waren. Zwemmers boven 18 moeten ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, dus ook bij het arriveren en verlaten van het zwembad. Dit geldt uiteraard ook voor de trainers. Leden hebben een mail ontvangen met uitgebreide instructies.

mei 2020

Update situatie i.v.m. corona-virus
Onlangs heeft het bestuur vernomen dat het zwembad Zwanemeer te Gieten in de komende weken nog niet open zal gaan. Op basis daarvan is het bestuur andere opties aan het evalueren. Hiertoe behoren mogelijke andere zwembaden die wel open zijn voor verenigingen, maar ook landtrainingen. Op korte termijn hopen wij hiertoe uitsluitsel te geven. Jullie worden op de hoogte gehouden! Om ook ten tijde van Corona in contact te kunnen blijven met elkaar willen wij graag één app-groep faciliteren voor de gehele vereniging, hiermee proberen wij het verenigingsgevoel warm te houden. Op dit moment zitten er al veel van onze jeugdleden in deze groep. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, aanmelden kan bij de secretaris. 

Online pubquiz
Om ook het verenigingsleven buiten het zwembad te stimuleren hebben wij besloten om een online pubquiz te organiseren. Deze pubquiz zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei om 19:00 uur en is voor alle leeftijden. Er mag in tweetallen worden meegedaan, dus ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom! Opgeven kan bij ondergetekende. De link voor de pubquiz zal ter zijner tijd met jullie worden gedeeld. Uiteraard hopen wij weer op een grote opkomst!

Reminder ALV
Op vrijdagavond 15 mei a.s. wordt de jaarlijkse ALV gehouden. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn? Meld je dan aan bij de secretaris, de link voor de digitale ALV zal donderdag worden gedeeld aan de leden die zich hebben aangemeld. Mocht je punten hebben die je graag besproken wilt hebben tijdens de ALV, deze kun je dan ook bij de secretaris aangeven. Ook voor andere (praktische) vragen kun je ook bij ondergetekende terecht.

april 2020

Situatie i.v.m. corona-virus
Tijdens de persconferentie van het kabinet op 21 april j.l. werd aangekondigd dat kinderen onder 18 jaar (onder voorwaarden) weer buiten mogen sporten. De huidige stand van zaken is dat het zwembad Zwanemeer voorlopig in de komende weken nog niet open gaat. Het bestuur heeft een plan opgesteld waarmee wij kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Het bestuur is op dit moment in overleg met de gemeente om indien mogelijk het zwembad alleen voor onze vereniging open te stellen. Zodra er meer duidelijkheid is over groen licht vanuit de gemeente Aa en Hunze zullen wij de trainingen voor onze jeugdleden zo spoedig mogelijk weer hervatten. Uiteraard houden wij de situatie met betrekking tot sporten voor volwassenen nauwlettend in de gaten.

Contributie
Als gevolg van de coronacrisis is onze financiële situatie ook veranderd. Traditiegetrouw loopt de vereniging de geraniumactie in April. Vorig jaar was deze actie goed voor een opbrengst van meer dan € 2.000. Deze actie heeft dit jaar helaas niet door kunnen gaan. Op basis van de laatste informatie is er door het bestuur een nieuwe begroting opgesteld welke tijdens de ALV zal worden gedeeld en toegelicht. Vanuit de KNZB hebben wij communicatie ontvangen dat de vaste kosten vanuit de bond voor zwemverenigingen gewoon doorlopen. Dit heeft het bestuur doen besluiten om dit jaar de contributie zoals vastgesteld te innen. Onze huidige financiële situatie biedt geen ruimte om eenmalig een verlaging van de contributie door te voeren. De inning van de contributie voor de eerste helft van het jaar zal in de eerste helft van juni plaatsvinden.

ALV
Oorspronkelijk stond de ALV van onze vereniging gepland in de week van de geraniumactie. In verband met Corona is deze tijdelijk opgeschort. Om wel doorgang te geven aan diverse bestuurlijke verenigingsactiviteiten heeft het bestuur besloten tot het uitroepen van een digitale ALV op vrijdag 15 mei om 19:00 uur. Tijdens de ALV zal het jaarverslag van 2019 en de begroting 2020 worden besproken en vastgesteld. Aanmelding voor deze ALV kan via het secretariaat, een dag voor de ALV zal de link worden gedeeld waarmee kan worden deelgenomen. Uiteraard hoopt het bestuur op een grote (digitale) opkomst.

maart 2020

In verband met de extra maatregelen die eerder deze week door de regering zijn aangekondigd zijn:

 • alle trainingen en verenigingsactiviteiten tot nader bericht opgeschort.
 • Dit betekent ook dat de geraniumactie dit jaar helaas niet doorgaat.
 • Voor de ALV wordt een nieuwe datum gezocht zodra er meer bekend is over wanneer de maatregelen definitief niet langer van kracht zijn.

Als bestuur houden wij de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en hopen we dat we begin juni weer kunnen zwemmen. Wanneer er meer duidelijkheid is over wanneer de trainingen hervatten zullen wij jullie berichten.

januari 2020


Op zaterdag 7 maart viert zwemvereniging ZZG de Boskikkers uit Aa en Hunze haar lustrum in Gieten. In het kader van dit feest organiseert de vereniging een reünie voor leden en oud-leden met een hapje en drankje en natuurlijk muziek. ZZG de Boskikkers is eind 2014 ontstaan uit een fusie tussen zwemvereniging ZZG (sinds 1935) uit Gieten en de Boskikkers (sinds 1961) uit Rolde.
Bent u een oud-lid en heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met secretaris Rutger Dijkstra; secretaris@zzgdeboskikkers.nl.

december 2019

Productieve kerstmarkt voor ZZG de Boskikkers
IMG-20191214-WA0010.jpg
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december stond zwemvereniging ZZG de Boskikkers op de kerstmarkt in de Balloohoeve te Balloo. De zwemmers zijn in de weken voor de kerstmarkt druk bezig geweest met het bakken van kniepertjes. Deze kniepertjes werden door de zwemclub gratis weggegeven bij het kopen van een lootje voor de jaarlijkse verloting. Ook had ZZG de Boskikkers dit jaar weer een mooie hoofdprijs; een dinerbon ter waarde van € 100 gesponsord door Rein Advocaten. De hoofdprijs werd dit jaar gewonnen door de Romano van der Giezen uit Norg. De kerstmarkt in Balloo is één van de jaarlijkse activiteiten waarbij de zwemvereniging geld op kan halen ter bekostiging van nieuwe materialen en om zwemactiviteiten te organiseren. In April zal de vereniging weer actief zijn met de geraniumactie in Gieten.
Penningmeester Gertjan Ouwerling samen met de hoofdprijswinnaars
 

augustus 2018

Kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, verleren het snel. De Zwolse Hogeschool Windesheim heeft dat vastgesteld na onderzoek. Het is volgens de school voor het eerst dat is onderzocht hoelang kinderen het zwemmen vaardig blijven en hoe zij en hun ouders dat zelf inschatten. Lees verder op: https://nos.nl/artikel/2243925-kinderen-verleren-zwemmen-snel-als-er-niet-meer-wordt-geoefend.html

Daphne Spreen heeft haar functie als secretaris van ZZG de Boskikkers neergelegd.. Rutger Dijkstra op 24 augustus tijdens de ALV als secreatris.benoemd. Ook is Aniek Schutrup aan het bestuur toegevoegd.

november 2017

Er is een wijziging in de taken van het bestuur. Daphne Spreen is vanaf nu secretaris, Jeron Bartelds trainings- en activiteitencoördinator en Herman Hofman algemeen bestuurslid.

juni 2017

In memoriam

Onverwacht kwam op tweede pinksterdag het verdrietige bericht dat Dina Klijnsma plotseling overleden is. Wij zullen Dina herinneren als de drijvende kracht achter vele activiteiten bij ZZG de Boskikkers. Altijd stond zij, samen met Wiebe en de kinderen, klaar voor de kerstmarkt, geraniumactie, barbecue bij de Boskikkernacht en vele andere activiteiten. In maart namen we afscheid van Dina als actief lid van de vereniging, met de gedachte elkaar nog vaak te zullen zien. Het doet verdriet te beseffen dat we nu definitief afscheid moeten nemen.

Ons medeleven gaat uit naar Wiebe, Céline en Calvin. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

   DinaKlijnsma.png                                                                 

 

december 2016

Andries Visser benoemd tot erelid van ZZG de Boskikkers

AndriesVisser-erelid-ZZGdeBoskikkers.jpg

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 december 2016 werd scheidend voorzitter Andries Visser door een vijftiental aanwezige seniore leden (vertegenwoordigd door Yvette Dijkshoorn) voorgedragen als erelid van de vereniging ZZG De Boskikkers. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Andries kreeg een fraaie oorkonde uitgereikt ter herinnering aan zijn benoeming tot erelid. Penningmeester Gertjan Ouwerling hield een korte toespraak ter motivatie van de voordracht tot erelid. 

Andries kwam bij het bestuur van ZZG De Boskikkers in 2001 als lid van de technische commissie. Hij wilde graag organiseren en dingen doen en heeft daar met name in de TC veel werk van gemaakt gedurende de 15 jaar dat hij bestuurslid van de Boskikkers is geweest. Eind 2016 nam hij na vijftien jaar als bestuurslid en uiteindelijk voorzitter afscheid van het bestuur van de vereniging, opgevolgd door Floris Harmanni. Wat vooral opviel was zijn verbindende vermogen, de gave om mensen met verschillende opvattingen bij elkaar te brengen en aan een gemeenschappelijk doel te laten werken. Menig verschil van mening binnen bestuur of trainers is door zijn bemiddeling opgelost. Hij was vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van de samenwerking met ZZG uit Gieten en diende ook als voorzitter van de startgemeenschap ZZG De Boskikkers. Later werkte hij heel nauw samen met wijlen secretaris Gjalt Wester om die startgemeenschap te laten doorgroeien naar een volledige fusie van de twee verenigingen ZZG en de Boskikkers, een gezamenlijk doel dat ook volledig gerealiseerd is. Andries nam in de meest moeilijke jaren van de vereniging ook de voorzittershamer over van Auke Doornbosch en heeft het zijne gedaan om te kunnen doorzwemmen in een tijd van afnemende beschikbaarheid van badwater. Met veel enthousiasme werkte hij aan het jubileumboek dat uitgegeven is ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Boskikkers in 2001 en later geactualiseerd voor het vijftigjarig bestaan in 2011. Hij kan terugkijken op 15 jaren van uitstekende samenwerking in het bestuur en vele goede zwemresultaten behaald in die periode.

Op 28 december is in de Boerhoorn tijdens de extra ALV een plan goedgekeurd van een aantal leden om door te gaan met de zwemactiviteiten zoals deze gepland stonden. Dit betekent dat er doorgezwommen wordt tot eind augustus. Er werd een nieuw bestuur gekozen: Andries Visser (voorzitter) en Yvette Dijkshoorn (secretaris) waren niet herkiesbaar. Het nieuwe bestuur bestaat uit Floris Harmanni (voorzitter), Gertjan Ouwerling (penningmeester), Herman Hofman (secretaris), Hilde Steenbergen, Daphne Spreen en Jeron Bartelds. Andries Visser werd tot erelid van de vereniging benoemd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

c07b4b3794ec36c6efe28e491fd06b62_f975.jpg 29265a02e259fc81c0ee24ed49470e34_f974.jpg  

 

september 2016

CollageEllyWildeboer.jpg  

In memoriam

Op 11 september is ons erelid Elly Wildeboer overleden. Elly verwierf het erelidmaatschap van onze vereniging in november 2001, tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de Boskikkers. Met een lange staat van dienst. Ook verkreeg Elly het ere-lidmaatschap van de KNZB Kring Drenthe.

Als bestuurslid maakte zij de woelige periode mee van de sluiting van het bosbad in Rolde. Met veel volharding streed ze voor behoud van het bosbad en de toekomst van de vereniging De Boskikkers. En niet voor niets.

Vele huidige leden kennen haar nog als trouwe official bij onze KNZB wedstrijden. En natuurlijk als “ere-scheidsrechter” bij vele clubkampioen-schappen.We verliezen met Elly een stukje van onze geschiedenis. We zijn dankbaar voor wat ze betekend heeft voor de club.

Van Elly wordt in besloten kring afscheid genomen.
We wensen Jack, Edwin en de familie veel sterkte toe.

oktober 2015

In memoriam

Gjalt Wester is op 19 oktober overleden. We zijn erg bedroefd dat we hem moeten missen. Zwemmer, bestuurslid en maatje. Wekelijks dook hij in het bad en trok een heel baantje onder water. Gezellig met de andere senioren. Volhardend zette hij zich in voor onze club. Boskikker in hart en nieren en ZZG had hij ook in het hart gesloten.

Hij heeft hard gewerkt om de samenvoeging van beide clubs te regelen. Wij genoten van zijn humor. En hij genoot van de club. De Boskikkernacht wilde hij niet missen. Verzwakt als hij was kwam hij nog langs bij het kampvuur. Dat was heel mooi. We wensen Jelly, Hedzer, Hindrik, Sybrand en de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden ZV ZZG De Boskikkers

 

InMemoriam-GjaltWester.jpg